Start PARAFANGO
Greška
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Parafango

PDF Štampa El. pošta
PARFANGO je meavina parafina i morskog blata.

Parafin se dobija iz nafte i ima sposobnost da akumulira i odaje toplotu. Nanoenjem toplog parafina na kou osloba?a se akumulirana toplota, izaziva znojenje, pore koe se ire i znatno se poja?ava cirkulacija. Osloba?aju se toksini zarobljeni duboko u potkonom tkivu.

MORSKO BLATO, kao i parafin, ima istu sposobnost akumuliranja i odavanja toplote. Zagrejano morsko blato stimulie prokrvljenost tkiva i protok limfe. Minerali morskog lblata, imaju vanu ulogu u osloba?anju toksina, jer ih vezuju za sebe. Kroz rairene pore toksini se izlu?uju, a koa duboko hidrira i revitalizuje.

PRIRODNA METODA ZA UKLANJANJE CELULITA I ZA MRAVLJENJE

Celulit je bolest, koja se obi?n im dijetama ne moe ukloniti. Zato? Masne naslage u tkivu koe zarobljene su toksinima. Pored toga to uve?avaju masu tkiva, spre?avaju i protok nagomilane vode, u limfu.

ANESI PARAFANGO TERAPIJA POTPUNO I DUGOTRAJNO OTKLANJA CELULIT

Uz pomo? Parafanga i Anesi seruma masne naslage nestaju, a zarobljena voda se osloba?a. Kako?

Naneeni Parafango stvara efekat prirodne mini saune i omogu?ava da Anesi serum duboko prodre u tkivo. Tada supstance iz seruma kao to su amino kiselina Carnitine, ili kofeinski lipozom iz Guarane, hemijski razgra?uju masti. Toksini se osloba?aju, a nagomilane te?nosti odlaze u limfu. Celulitne naslage nestaju. Koa se revitalizuje, tako da ?e i osobe sa strijama posle serije parafango tretmana uo?iti znatno poboljanje.

KAKO I GDE SE NANOSI PARAFANGO

Parafango se nanosi samo tamo, gde je potrebno tretirati celulit ili masne naslage.

Dozvoljene su samo slede?e kombinacije nanoenja Parafanga.
  • Samo cele noge do bokova ( folija se obmotava od ?lanaka do vrha butina)
  • Samo butine, bokovi i stomak ( folijom se posebno obmotavaju butine i posebno bokovi, tako to se kod butina polazi ispod kolena do vrha butina, a kod bokova se polazi od prepona prema pupku
  • Samo butine i ruke ( folija se oko butina obmotava od kolena ka vrhu butina, folija oko ruku se obmotava od zgloba ake ka ramenu).
  •  Prema tome, ukoliko elite tretman celog tela isti se mora raditi iz nekoliko seansi. Obmotavanje folije je vrlo korisno jer se toplota Parafanga de zadrava. Tako?e doprinosi u?vr?ivanju butina, ravan stomak i generalno oblikuje figuru.
Osoba ?e posle tretmana biti ?vr?a, tanja i naravno mnogo zadovoljnija.

KOLIKO TRAJE SEANSA ?

Parafango seansa traje 90 minuta.

Da bi se poja?ao i produio toplotni efekat Parafanga, osoba se u toku tretmana prekriva ?ebetom ili elektri?nim ?ebetom. Na taj na?in dolazi do jedinstvene relaksacije, sli?ne efektu saune. U toku samo jedne seanse u proseku se izgubi u zbiru obima 1cm.

KOLIKO ?ESTO SE DOLAZI?

Za tretman celulita se preporu?uje najmanje 10 seansi, a za tretman mravljenja najmanje 5 seansi. Tretmane moete raditi svakog dana, ali se najbolji rezultati postiu ako se Parafango primenjuje tri puta nedeljno.

PARAFANGO NE MOGU KORISTITI:
Trudnice, osobe sa upalnom vena i efizemom plu?a. Tako?e ne sme se nanositi na otvorene rane ili svee oiljke.